Dokumentacija

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

boninovo_papers

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javni poziv za korisnike grobnih mjesta na groblju Sv. Roka u Cavtatu

boninovo_papers

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Konavle; KLASA:021-05/05-14/77, URBROJ: 2117/02-01-14-1 od 12. prosinca 2014, Članka 13. Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98), Boninovo d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga Dubrovnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se korisnici grobnih mjesta na groblju Sv. Roka u Cavtatu da se jave telefonom na broj 416 216 u ured Boninovo d.o.o. od utorka do petka u vremenu od 8.00 do 14.00 sati (osoba za kontakt Štefi Ljubimir) radi dogovora o terminu sastanka u svezi utvrđivanja prava korištenja grobnog mjesta.

Korisnici grobnih mjesta za dogovoreni termin trebaju pripremiti sve eventualne dokaze o pravu korištenja grobnog mjesta (dokaze o gradnji, rješenja o nasljeđivanju, ugovore o darovanju i dr., podatke o ukopanim osobama i sl.).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 21.12.2014.

boninovo_papers

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 21.12.2014.

Boninovo-registarUgovora

 

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.

lijesovi01

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. možete pogledati u dokumentu u privitku.

Boninovo-plannabave-2015

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014.

lijesovi

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. možete pogledati u dokumentu u privitku.

PLAN NABAVE

 

 

Javna nabava pogrebne opreme

lijesovi

Na dole navedenimn linkovima možete preuzeti dokumente zajavnu nabavu pogrebne opreme.

Izmjena i dopuna DZN- pogrebna oprema

izmijenjeni troškovnik- pogrebna oprema

Zašto DOMOBRANSKO GROBLJE ne bi ovako uredili?

IMG_5406

IMG_5406Društvo prijatelja Dubrovačke starine je izradilo Valorizaciju postojećeg stanja zelenila na DOMOBRANSKOM GROBLJU U GOSPINOM POLJU  te ga možete pogledati u digitalnom obliku   VALORIZ 

Boninovo d.o.o. potaknuto komemoracijom 1. ožujka 2013. smatra da bi ovakav prijedlog trebalo što prije i realizirati.

Fotogalerija 2. rekonstrukcije kapelice Sv. Križa na Boninovu

FR7B6668

Ovo je druga u nizu fotogalerija rekonstrukcije kapelice Sv. Križa na Boninovu, zahvaljujući našem donatoru.  Sukladno Ugovoru završetak obnove očekuje se sredinom ožujka 2013.  Iz predočenih fotografija vidljivo je da se kapelica Sv. Križa bila u neprimjerenom stanju.

Fotogalerija 1. rekonstrukcije kapelice Sv. Križa na Boninovu

Boninovo-152

Ovo je prva u nizu fotogalerija gdje se može vidjeti napredak rekonstrukcije kapelice Sv. Križa na Boninovu, zahvaljujući našem donatoru.  Sukladno Ugovoru završetak obnove očekuje se sredinom ožujka 2013.  Iz predočenih fotografija vidljivo je da se kapelica Sv. Križa bila u neprimjerenom stanju.

Rekonstrukcija kapele sv. Križa na Boninovu

dsc_0620

Na dole navedenom linku se nalazi dokumentacija javne nabave rekonstrukcije kapele sv. Križa na Boninovu.

Link na dokumentaciju