Javni poziv za korisnike grobnih mjesta na groblju Sv. Roka u Cavtatu

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Konavle; KLASA:021-05/05-14/77, Andrelton Simmons Baseball Jersey URBROJ: 2117/02-01-14-1 od 12. Sammy Watkins – Clemson Tigers Jerseys prosinca 2014, Mens Nike Air Max TN

Članka 13. Jay Bromley Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98), Chaussure Asics Gel Noosa Tri 11 Boninovo d.o.o. Scarpe Air More Uptempo za obavljanje pogrebnih usluga Dubrovnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se korisnici grobnih mjesta na groblju Sv. Zapatillas Adidas Baratas Roka u Cavtatu da se jave telefonom na broj 416 216 u ured Boninovo d.o.o. Hollister od utorka do petka u vremenu od 8.00 do 14.00 sati (osoba za kontakt Štefi Ljubimir) radi dogovora o terminu sastanka u svezi utvrđivanja prava korištenja grobnog mjesta.

Korisnici grobnih mjesta za dogovoreni termin trebaju pripremiti sve eventualne dokaze o pravu korištenja grobnog mjesta (dokaze o gradnji, Nike Store rješenja o nasljeđivanju, ugovore o darovanju i dr., Adidas Zx 700 soldes podatke o ukopanim osobama i sl.).