Blog

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

boninovo_papers

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javni poziv za korisnike grobnih mjesta na groblju Sv. Roka u Cavtatu

boninovo_papers

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Konavle; KLASA:021-05/05-14/77, URBROJ: 2117/02-01-14-1 od 12. prosinca 2014, Članka 13. Zakona o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98), Boninovo d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga Dubrovnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se korisnici grobnih mjesta na groblju Sv. Roka u Cavtatu da se jave telefonom na broj 416 216 u ured Boninovo d.o.o. od utorka do petka u vremenu od 8.00 do 14.00 sati (osoba za kontakt Štefi Ljubimir) radi dogovora o terminu sastanka u svezi utvrđivanja prava korištenja grobnog mjesta.

Korisnici grobnih mjesta za dogovoreni termin trebaju pripremiti sve eventualne dokaze o pravu korištenja grobnog mjesta (dokaze o gradnji, rješenja o nasljeđivanju, ugovore o darovanju i dr., podatke o ukopanim osobama i sl.).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 21.12.2014.

boninovo_papers

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 21.12.2014.

Boninovo-registarUgovora

 

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.

lijesovi01

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. možete pogledati u dokumentu u privitku.

Boninovo-plannabave-2015

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014.

lijesovi

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. možete pogledati u dokumentu u privitku.

PLAN NABAVE

 

 

Javna nabava pogrebne opreme

lijesovi

Na dole navedenimn linkovima možete preuzeti dokumente zajavnu nabavu pogrebne opreme.

Izmjena i dopuna DZN- pogrebna oprema

izmijenjeni troškovnik- pogrebna oprema

Ugovor o obnovi gasulhane na Muslimanskom groblju

gasulhana01

gasulhana01Ugovor o obnovi gasulhane na Muslimanskom groblju potpisan je jutros između tvrtke Alfaplan građenje i Boninovo d.o.o. u prostorima Boninova d.o.o. Obnova će biti financirana od preostalih doniranih sredstava za sanaciju kapelice Sv. Križa.

Ponovno posvećenje i otvaranje kapelice Sv. Križa na groblju Boninovo

DSC_2319

Kapelica Sv. Križa na Boninovu obnovljena je dobrotom anonimnog donatora. Dana 07. svibnja 2013. godine uz posvećenje i blagoslov obnovila se kapelica SV. Križa na Boninovu.

Zašto DOMOBRANSKO GROBLJE ne bi ovako uredili?

IMG_5406

IMG_5406Društvo prijatelja Dubrovačke starine je izradilo Valorizaciju postojećeg stanja zelenila na DOMOBRANSKOM GROBLJU U GOSPINOM POLJU  te ga možete pogledati u digitalnom obliku   VALORIZ 

Boninovo d.o.o. potaknuto komemoracijom 1. ožujka 2013. smatra da bi ovakav prijedlog trebalo što prije i realizirati.

Komemoracija 1. ožujka 2013.

IMG_5406

Komemoracija 1. ožujka 2013. se održala na Domobranskom groblju u povodu eshumacije 214 žrtava na otoku Jakljan iz 2. svjetskog rata. Žrtve su pripadnici njemačkih postrojbi.