ANE SUKURICA (1930)

Početak: 08/04/2020 u 00:00

Sprovod je obavljen dana 7. travnja 2020. na groblju u Pridvorju.