ANTE SVILOKOS (1945)

Početak: 25/11/2020 u 00:00

Sprovod je obavljen dana 24. studenog 2020. godine na groblju na Koločepu.