BORIS FILIČIĆ pok. Paska (1943)

Početak: 11/05/2021 u 00:00

Sprovod je održan tiho u krugu obitelji dana 10. svibnja 2021.

na groblju Boninovo.