Najčešća pitanja

Preuzimanje umrlih osoba

Preuzimanje umrlih osoba iz kuća vrši se svakodnevno od 8.00 do 20.00 sati, kako radi mrtvozornička služba.

(tel. 416-204 ili 0911416204) i dati podatke o umrloj osobi.

Boninovo d.o.o. obavještava dežurnog mrtvozornika koji dolazi u kuću (najranije 2 sata, a najkasnije 12 sati nakon smrti) i tek nakon dolaska mrtvozornika pogrebna služba Boninovo d.o.o.može preuzeti umrlu osobu radi prijevoza i smještaja u mrtvačnicu na groblju Boninovo.
U slučaju da osoba premine izvan uredovnog vrmena mrtvozorničke službe (tijekom noći), treba pričekati jutro i u 8.00 sati nazvati Boninovo d.o.o..

Preuzimanje umrlih osoba iz bolnice (patologije) vrši se sukladno radnom vremenu patologije (radnim danom od 8.00 – 14.00 sati, vikendom od 8.00 – 10.00 sati).

Ekshumacije i prijenosi posmrtnih ostataka umrlih osoba vrše se samo u periodu od 1.11. – 30.04.