Obavijest

Sukladno zakonu o grobljima, za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje uprava groblja uz suglasnost jedinice lokalne samouprave. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja koje podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.

Posljednjih nekoliko godina višestruko su porasli troškovi održavanja groblja. Iznos godišnje grobne naknade nije se mjenjao od 2008. godine, te je bilo nužno korigirati iznos iste, uz suglasnost Grada Dubrovnika.

Godišnja grobna naknada za cijelinu grobnog mjesta od ove godine iznosi 66,00€.

Uprava groblja Boninovo