Groblje Koločep

Groblje je ograđeno kamenim zidom sa dva ulaza na južnoj strani. Površina je oko 1300 m2.