Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.  možete pogledati u dokumentu u privitku.