LUCA KUKULIĆ ud. Miha rođ. Karačić (1938)

Početak: 20/09/2023 u 17:00

LUCA KUKULIĆ ud. Miha rođ. Karačić (1938)

 Sprovod pokojnice obavit će se u srijedu 20. rujna 2023. godine u 17 sati

na groblju Danče u Dubrovniku.